header_cites

Purpleheart oraz Pau Ferro zastąpią gatunki drewna objęte nowymi zapisami CITES

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), które przyjęto podczas spotkania w Johannesburgu w dniach od 25 września do 4 października 2016 roku, na Czerwoną Listę gatunków chronionych zostały wpisane gatunki z rodzaju palisander (Dalbergia spp.) oraz bubinga (Guibourtia spp.).

Pomimo tego, że do produkcji naszych instrumentów wykorzystujemy drewno kupowane z legalnych źródeł i posiadające stosowną dokumentację pochodzenia, w duchu nowych międzynarodowych przepisów podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu używania tych rodzajów drewna, co jest naszym wkładem w ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Po miesiącach poszukiwań nowych rozwiązań i przeprowadzeniu wielu testów wybraliśmy takie gatunki drewna, które są bardzo podobne zarówno pod względem brzmienia, jak również wyglądu. Bubinga, którą głównie wykorzystywaliśmy w budowie szyjek modelu Duvell Elite, zostanie zastąpiona przez purpleheart (Peltogyne spp.), natomiast pau ferro (Machaerium spp.) zastąpi palisander, z którego głównie wykonywaliśmy podstrunnice.

Będziemy stopniowo zastępować oba gatunki drewna w bieżących zamówieniach, a całkowite wycofanie bubingi i palisandru z naszej oferty przewidujemy na ostatni kwartał 2017.

Dołożymy wszelkich starań, aby instrumenty wykonywane z użyciem nowych gatunków drewna niczym nie odbiegały od pierwotnej ich specyfikacji i były jeszcze bardziej atrakcyjne dla ich użytkowników. Mamy nadzieję, że te zmiany spotkają się ze zrozumieniem użytkowników instrumentów Mayones.

Nowe przepisy CITES

Podczas ostatniej Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), która miała miejsce w Johannesburgu w dniach od 25 września do 4 października 2016 roku, na Czerwoną Listę gatunków chronionych zostały wpisane gatunki z rodzaju palisander (Dalbergia spp.) oraz bubinga (Guibourtia spp.).

Na mocy nowych przepisów od stycznia 2017 roku import oraz sprzedaż tych gatunków drewna oraz produktów, do wytworzenia których zostały użyte, do krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) będzie wymagała posiadania odpowiednich zezwoleń oraz dokumentów CITES. W przyszłości dokumenty potwierdzające legalny obrót tymi gatunkami będą mogły być sprawdzane w dowolnym czasie i w dowolnym kraju na świecie.

Od 2 stycznia 2017 nowe przepisy CITES będą dotyczyć następujących gatunków oraz rodzajów drewna:

Rosewood (Dalbergia *) wszystkie gatunki 
Bubinga (Guibourtia)
Guibourtia tessmannii (Bubinga)
Guibourtia Pellegrini (Bubinga)
Guibourtia demeusei (Bubinga)

Oświadczamy, że podjęliśmy już kroki zmierzające do pełnej legalizacji całego stanu gotowych instrumentów i drewna tych gatunków, które znajduje się w zasobach naszej firmy. Co więcej, wszystkie aktualne i przyszłe dostawy będą certyfikowane zgodnie z nowymi przepisami CITES. Należy jednak zaznaczyć, że Ministerstwo Ochrony Środowiska przekazało informację, że procedura uzyskiwania stosownych certyfikatów potrwa od 6 do 8 tygodni. Z tego też powodu przewidujemy pewne opóźnienia w wysyłce naszych instrumentów, których dostawy były przewidziane na okres od grudnia 2016 do lutego 2017.

Start typing and press Enter to search