Program „Fundusze Europejskie”

GITARY „MAYONES” Spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Dziewulski Tomasz  realizuje projekt pt. „Nowa technologia produkcji gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia w przedsiębiorstwie Gitary „MAYONES” s.c.” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Głównym celem zaplanowanej inwestycji jest wzrost pozycji konkurencyjnej oraz innowacyjności firmy Gitary „MAYONES” s.c. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie nowej i niestosowanej dotąd technologii wytwarzania gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu
i podwyższonej jakości wykończenia.

Do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia przyczyni się zrealizowanie wymiernych celów szczegółowych takich jak:

  • wdrożenie nowej technologii, będącej wynikiem wykonanych przez złożeniem wniosku prac B+R zrealizowanych na zlecenie Wnioskodawcy (nowa technologia produkcji gitar elektrycznych o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia oraz zwiększonej precyzji i wysokiej powtarzalności wykonania progów gitarowych),
  • wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego produktu (gitary elektryczne o nowym profilowaniu korpusu i podwyższonej jakości wykończenia).
Wartość projektu: 1 028 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 565 400,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Program „Fundusze Europejskie”

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar elektrycznych według nowego projektu wzorniczego”

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAYONES poprzez  wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji gitar elektrycznych na podstawie nowego projektu wzorniczego.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017

www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: „WNG-PBE.03.2019/057. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2020 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 543,28 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 505,40 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: „WNG-PBE.03.2019/067. Zwiększenie poziomu eksportu firmy Gitary Mayones s.c. poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach na terenie USA oraz AZJI. „

Kwota dotacji: 111 110,08 zł Całkowita kwota dofinansowania:  40 000,00 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: „WNG-PBE.03.2019/068. Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2021 w Anaheim.”

Kwota dotacji: 136 258,71 zł Całkowita kwota dofinansowania:  55 389,72 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid, Tomasz Dziewulski

Tytuł projektu: „Działanie nr 1 – Targi sprzętu muzycznego NAMM SHOW 2019 w Anaheim.”

Kwota dotacji 40,000.00 PLN Całkowita kwota projektu:  103,265.88 zł

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid

Program „Dotacje na innowacje”

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji gitar w oparciu o rezonator karbonowy.”

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Beneficjent: Gitary „MAYONES” spółka cywilna Dziewulska Halina, Dziewulski Dawid
Okres realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program „Wsparcie w ramach dużego bonu”

Tytuł projektu: „Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.”

PARP
MINISTERSTWO GOSPODARKI
POLSKA

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa.

Kwota całkowita projektu: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 016,26 PLN

Start typing and press Enter to search